BabyGoat ® Bilimsel

Anne Sayfa BabyGoat® Bilimsel
BabyGoat ® Bilimsel

İnsanlık tarihinde keçi; eti, sütü ve yününden dolayı değerli bir hayvan olarak beslenmiş ve yetiştirilmiştir. Üretilen keçi sütü genellikle ev içinde içme amaçlı olarak kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak dondurma ve geleneksel peynirlerin üretiminde inek ve koyun sütü ile karıştırılarak kullanılmıştır. Son zamanlarda keçi sütünün değerinin anlaşılması ile keçi sütü bazlı ürünler tüketici taleplerinin önemli bir yerini oluşturmaya başlamıştır.

NEDEN KEÇİ SÜTÜ?
Keçi sütünün bebekler, çocuklar ve yetişkinlerin beslenmesinde yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Beslenme yetersizliği ya da sindirim güçlüğü çeken bireyler üzerinde fizyolojik fonksiyonlar sergilemesi, inek sütü alerjisinden muzdarip olan bireyler için olumsuz herhangi bir etki yaratmadan tüketilebilir olması onu değerli kılmaktadır. Keçi sütü inek sütü ile beraber kazeinli sütler grubunda yer almaktadır. Her ne kadar genel bileşim bakımından inek sütüne benzese de farklı fizikokimyasal özelliklere sahiptir.

  • İnek ve keçi sütünün protein içeriği %3-3,5 arasında olmasına rağmen kazein fraksiyonları birbirlerinden farklıdır. 
  • Keçi sütünde daha düşük miktarda αs1-kazein, daha yüksek miktarda β- ve k-kazein bulunmakta; αs2-kazein miktarı da αs1-kazeinden daha yüksek bir düzey göstermektedir. αs1-kazeinin düşük olması keçi sütünün daha yumuşak bir pıhtı oluşturmasına neden olmaktadır. Bu da sindirimi kolaylaştırmaktadır.
  • Keçi sütünde kazein miselleri daha küçük çaplı olup daha yüksek miktarda kalsiyum ve inorganik fosfor içermekte, daha az çözünür nitelik taşımakta, ısıya karşı daha zayıf stabilite göstermekte ve β-kazein fraksiyonunu daha kolay kaybetmektedir.
  • Keçi sütünde inek sütüne göre yağ globülleri daha küçük çapta ve çok sayıda olduğu için sindirimi kolaydır. - Keçi sütü kısa ve orta zincirli tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olup, 6-10 karbonlu olanların oranı inek sütündekinin en az iki katı kadardır.
  • Orta zincirli yağ asitlerinden, özellikle kaprilik (C8:0) ve kaprik (C10:0) asitler, emilim ve metabolizma bozuklukları, kolesterol problemleri ve yetersiz beslenme bulguları sergileyen hastalarda tedavi edici nitelikler taşımaktadır. 


NEDEN KEÇİ SÜTÜ ESASLI BEBEK MAMASI?

Yeni doğanların beslenmelerinde şüphesiz ki en iyi besin ANNE SÜTÜ’dür. Anne sütü yeni doğan bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan ve bebeğin gelişimini düzenleyen eşsiz bir besin kaynağıdır. Ancak ne var ki, bazı özel durumlarda anne sütü bebeklerin beslenmelerinde kullanılamamaktadır. Bu özel durumlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

a. Anne ile ilgili olası sorunlar (annenin sütünün yeterince olmaması, ruhsal durumu, tuberküloz, HIV, kanser vb etmenler)
b. Bebekle ilgili olası sorunlar (fenilketonüri, galaktozemi vb metabolik problemler)
Anne sütünün kullanılmasının mümkün olmadığı yukarıdaki durumlarda ikame olarak kullanılabilecek özel ürünler gündeme gelmektedir ki bu alternatif gıdalar da formül sütleri ya da diğer bir ifade ile mamalardır. 

Keçi sütü bileşenlerinin bebeklerin beslenmelerinde daha az alerjik etki göstermeleri avantajı ve keçi sütünün önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu sütün mama üretiminde değerlendirilmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda KEÇİCİK ® firması tarafından hazırlanan ve Adnan Menderes Üniversitesi danışmanlığında yürütülen “Keçi sütü esaslı bebek maması üretimi ve bu mamaların bebek bağırsak hücreleri üzerinde olası pozitif etkisinin belirlenmesi” konulu proje Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı tarafından desteklenmiştir.

LİTERATÜR
GÜNLÜ, A., Alaşahan, S. 2010. Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliği ve Geleceği Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), p. 15-20.
HAENLEIN, G.F.W.2004. Goat Milk in Human Nutrition. Small Ruminant Research, 51; 155-163,
RAYNAL-LJUTOVAC K. 2008. Lagriffoul G., Paccard P., Guillet I., Chilliard Y., Composition of Goat and Sheep Milk Products: An update. Small Ruminant Research, 79; 57-72,
RIBERIO, A.C., Riberio S.D.A.2010. Specialty Products Made from Goat Milk. Small Ruminant Research, doi:10.1016/j.smallrumres.2009.12.048,
ALICHANIDIS E., Polychroniadou A.1996. Special features of dairy products from ewe and goat milk from the physicochemical and organoleptic point of view. In: Production and Utilization of Ewe and Goat Milk. Proceedings of the IDF/Grek National Committee of IDF/CIRVAL Seminar held in Crete (Greece), 19-21 October 1995. pp. 21-43, (1996).
ALONSO L., Fontecha J., Lozada L., Fraga M.J., Juarez M.1999. Fatty Acid Composition of Caprine Milk: major, branched chain and trans fatty acids. J. Dairy Sci., 82; 878-884,
JENNESS, R. 1980. Composition and characteristics of goat milk.:review 1968-1979. J. Dairy Sci., 63; 1605-1630.
REMEUF, F. and J. Lenoir. 1986. Relationship between the physicochemical characteristics of goat’s milk and its rennetability. Int. Dairy Bull. 202, 68